Oktoberstämman 2020 är inställd!!!

I samråd med vår medarrangör UKK beslutade styrelsen för Uplands spelmansförbund enhälligt att ställa in årets Oktoberstämma.

Enkelt uttryckt finns två skäl för beslutet.

Folkhälsomyndigheten har till dags dato inte lättat på sina restriktioner när det gäller publika evenemang för konsertverksamheter, vilket betyder att UKK idag inte kan härbärgera Oktoberstämman. Hela programmet är drygt 12 timmar långt och var planerat att innefatta flera stora konserter och spelningar med mer än 500 deltagare (åhörare + spelmän). En förhöjd smittorisk skulle dessutom ha varit uppenbar under våra danser, kurser i små rum, i köerna till restaurang, öl- och kaffebarer mm.

Det andra skälet är att både anställda på UKK och Planeringskommittén för Oktoberstämman tillsammans med USF styrelse behöver minst sex veckor för att organisera sin personal respektive sina funktionärer för ett evenemang av Oktoberstämmans storlek.

Vårt firande av 75-årsjubileet för USF och Oktoberstämman skjuts upp till 2021 då Oktoberstämman äger rum 30 oktober.

Just nu känns det tungt, men snart suger vi tag i planeringen av nästa års stämma med tillförsikt. Programmet för 2021 kommer säkert  inte att avvika särskilt mycket från det vi hade planerat för i år.

 

Hjärtligt välkomna till UKK 30/10 2021!

 

Sture Hogmark, sekreterare för USF