Förstämma till Oktoberstämman

 

Förstämma 27/10 på V-Dala nation från 18.00.