Förstämma till Oktoberstämman

Förstämma fredagen den 27 oktober.