Instrumentförsäkring

Ett samarbete mellan:

Som medlem i ett spelmansförbund som är anslutet till Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR) kan du teckna en försäkring hos Folksam till en förmånlig premie, för ditt instrument om det skulle skadas eller bli stulet. Försäkringen gäller i hela världen. Du kan försäkra alla akustiska och elektroniska musikinstrument (inkl. fodral och tillbehör), dock inte pianon, flyglar och orglar. Försäkringen ersätter skador såsom: Plötslig och oförutsedd händelse, stöld, brand- och vattenskada, samt transportskada.

Här hittar du priser, villkor, blanketter m.m.: Instrumentförsäkring hos Folksam

För att teckna ny försäkring för ditt/dina instrument:
1. Fyll i och underteckna ansökningsblanketten och posta den till vår kassör.
2. Betala in årspremien till vårt plusgiro 384276-2 eller via Swish 1236033856. Kom ihåg att ange Ditt namn!

För att förnya försäkringen för samma instrument behöver du betala in årspremien fortsatta år.

För att göra ändringar i din försäkring (lägga till eller ta bort instrument m.m.) följer du samma steg som ny försäkring.

Ifylld blankett skickas till:
Uplands Spelmansförbund
Gamla Uppsalagatan 21
753 34 Uppsala

Försäkringsperiod: 1 februari – 31 januari

Blankett för instrumentförsäkring
(Skriv ut, fyll i, skriv under och posta.)