Om Oktoberstämman 2024

Oktoberstämman 2024 äger rum på Uppsala Konsert & Kongress (UKK) 26 oktober kl 12.00–01.00. Förstämma 27/10 på V-Dala nation från 18.00

Ni som har varit på Oktoberstämman förut kommer att känna igen er. Det blir som vanligt fullt med aktiviteter i form av spel, dans och sång på alla scener, instrumenutställnigar en rulltrappa upp,buskspel i det stora husets alla vrår samt några kurser och föredrag.

I seminarieform beaktar vi att Unesco uppmärksammat vårt nationalinstrument nyckelharpan genom att föra in Nyckelharpans Nätverk i sitt register över Levande kulturarv i kategorin Goda Metodiska Exempel.

På den här platsen kommer programmet fortlöpande att läggas ut i den takt det är klart. Just nu pågår diskussioner inom stämmokommittén med ganska många spelmän och andra aktörer.UKK har själva klart med Systerpolskan till kvällskonserten (20.00–ca 21,30).

Sture Hogmark för Oktoberstämmokommittén