2023 års allspelslåtar

  1. Eklundapolskan nr 3 G
  2. Vendelpolskan G
  3. Björklingemarschen C
  4. Glavalsen D
  5. Tierpspolskan G
  6. 40-årslåten D

Vill Du lyssna på några av allspelslåtarna, klicka nedan på ”Allspelslåtar oktoberstämman 2017”.