Medlem

Bli medlem i Uplands Spelmansförbund!

Som medlem i Uplands Spelmansförbund får du förbundets tidning Uplandsspelmannen i Din brevlåda. Du får även tidningen Spelmannen (Sveriges Spelmäns Riksförbunds medlemstidning) 4 gånger per år.

Många medlemmar i USF har en fördelaktig instrumentförsäkring via USF/SSR/Folksam.

En gång varannan vecka (udda veckor f n) ordnar USF en vanligen välbesökt spelträff i föreningslokalen (adress se nedan!) dit Du är välkommen med Ditt/Dina instrument. Då spelar vi och umgås och det riktigt trevligt.

USF är också en av arrangörerna bakom Disastämman och Oktoberstämman, båda i Uppsala. Vi är också med och stöttar ULV (Uplands Låtverkstad), för spelsugna ungdomar mellan 12 och 19 år.

Är Du redan  medlem kan vi meddela att årsavgiften är densamma som förra året, d v s 300 kr för vuxen och 150 kr för ungdom (under 25 år). Som ungdom kan Du även välja att vara medlem utan tryckt tidning och då betalar Du bara 80 kr.

För att bli medlem så betalar du in medlemsavgiften på vårt plusgirokonto 384276-2. Du kan även swisha till 123 603 38 56. Ange namn, efternamn och adress vid betalning. Du måste också kontakta vår kassör och lämna följande information: Namn, Adress, telefonnr, e-postadress, födelsedatum, instrument, ev. spelgrupp.

Vill du göra adressändring eller ändra andra uppgifter, kan du mejla vår kassör.

Om du har frågor kring medlemskapet kontakta vår kassör.

USF och personuppgiftslagen