Stadgar

Förbundets mål är bl a att väcka intresse och förståelse för uppländsk folkmusik, anordna kurser, spelträffar och stämmor. USF skall också verka för att uppteckna och bevara melodier, visor och andra folkmusikaliska traditioner och även stödja nyskapande av folkmusik.
De fullständiga stadgarna hittar Du i nedanstående länk.