Förbundet

Uplands Spelmansförbund (USF) bildades 1945 och har idag ca 300 medlemmar.
Spelmansförbundet verkar för att samla spelmännen och sprida information om vad som händer inom folkmusiken i Uppland.
Förbundet företräds på riksnivå av Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR).