Disastämman 2023

Spelmansstämma

Lördagen den 3 juni 2023
Plats: Disagården Tid: kl.13-16

Spelmansstämma

Foto: Spelmansstämma på Disagården. Frida Gereonsson, Upplandsmuseet.

Välkommen på spelmansstämma!

Spelmansstämma med buskspel och uppspel från scen. Lyssna till härlig folkmusik eller ta med ett eget instrument och spela själv.

Sommarcaféet är öppet kl. 11–16
Bostadshusen är öppna Kl. 13–16

Samarrangemang med Uplands spelmansförbund.


För mer information:
disagarden@upplandsmuseet.se
Telefon: 018-16 91 80

USF:s tisdagsspelningar på Ringhem

Igår, den 25 april, var det knökfullt med spelsugna folkmusikanter på Ringhem igen. Vi tog i så att taket bågnade, hade jättetrevligt och ser fram mot nästa gång som blir tisdagen den 9 maj, klockan 13-ca 15.30, som vanligt. Kom ihåg att ta med något litet att stoppa i Dig till kaffepausen.
Sista gången vi träffas på Ringhem för den här terminen blir den tisdagen den 23 maj.
 
Välkomna till Ringhem igen!
USF:s styrelse

Uplands spelmansförbund

Som medlem i vårt spelmansförbund får du vår tidning Uplandsspelmannen. Du är också automatiskt medlem i Sveriges Spelmäns Riksförbund och erhåller SSR:s tidning Spelmannen 4 gånger om året. Du kan också fördelaktigt försäkra ditt instrument genom oss.
Med ditt medlemskap säkrar Du också att vi här i Uppland har ett av de
äldsta, största och mest ansedda folkmusikevenemangen i Sverige – Oktoberstämman.
Har du idéer eller speciella önskemål om vår verksamhet, kontakta då någon i styrelsen.
Allra bäst är naturligtvis om du kommer till årsmötet och där gör din röst hörd.
Styrelsen