Riksspelmän i Uppland

Namn:

Bild om det finns

år då personen blev riksspelman