Uplands spelmansförbund

Som medlem i vårt spelmansförbund får du vår tidning Uplandsspelmannen. Du är också automatiskt medlem i Sveriges Spelmäns Riksförbund och erhåller SSR:s tidning Spelmannen 4 gånger om året. Du kan också fördelaktigt försäkra ditt instrument genom oss.
Med ditt medlemskap säkrar Du också att vi här i Uppland har ett av de
äldsta, största och mest ansedda folkmusikevenemangen i Sverige – Oktoberstämman.
Har du idéer eller speciella önskemål om vår verksamhet, kontakta då någon i styrelsen.
Allra bäst är naturligtvis om du kommer till årsmötet och där gör din röst hörd.
Styrelsen

2 thoughts on “Uplands spelmansförbund”

  1. Peder Jeppsson Post Author

   Hej Katarina!
   För att bli medlem så betalar du in medlemsavgiften på vårt plusgirokonto 384276-2. Du kan även swisha till 123 603 38 56. Ange namn, efternamn och adress vid betalning.

   Du måste också kontakta vår kassör och lämna följande information: Namn, Adress, telefonnr, e-postadress, födelsedatum, instrument, ev. spelgrupp.

   Vill du göra adressändring eller ändra andra uppgifter, kan du mejla vår kassör.

   OBS! Medlemsavgifter har ökats i linje med SSRs ökning.

   Ordinarie medlemsavgiften, där tryckt medlemstidning ingår, är:
   – 300 kronor/år för vuxna.
   – 150 kronor/år för ungdomar upp till 25 år.

   Och som en tillfällig möjlighet för ungdomar att gå med i föreningen:
   – 80 kronor/år för ungdomar upp till 25 år (utan tryckt medlemstidning).

   Om du har frågor kring medlemskapet kontakta vår kassör.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *