Spelträffar på Ringhem VT 2019…

…äger enligt planerna rum som vanligt på söndagar klockan 18 – 21 enligt följande schema:
Söndagen den 27 januari, söndagen den 24 februari och söndagen den 28 april.
Medtag kaffe, frukt o dyl enligt eget önskemål för den obligatoriska pausen på mitten.
Söndagen den 31 mars kombinerar vi med årets föreningsmöte (årsmöte), preliminärt äger detta rum kl 15-16.
Spelning så länge vi orkar direkt efter årsmötesförhandlingarna!

Reservera ovanstående tider redan nu.

USF styrelse

Nya funktionärer och styrelsemedlemmar till USF!!!

Speciellt stort är behovet just nu av en valberedning. För att undvika svågerpolitik och vänskapskorruption och annat tråkigt är det viktigt att inte styrelsen utser valberedning utan att de personer som ingår i valberedningen är fristående från styrelsen och representerar medlemmarna.
USF saknar f n en valberedning inför vårens föreningsmöte, då några nya styrelsemedlemmar skall väljas. Du som har ett brett kontaktnät inom USF och som vill hjälpa oss att både bibehålla och utveckla föreningens verksamhet, kontakta någon av oss i styrelsen och erbjud Dina tjänster.
Peder Jeppsson, suppleant i USF styrelse

Hej folkmusikvänner i Uplands Spelmansförbund.

Som medlem i vårt spelmansförbund får du tidningen Uplandsspelmannen och SSRs tidning
Spelmannen 4 gånger om året. Du kan också fördelaktigt försäkra ditt instrument.
Med ditt medlemsskap säkrar Du också att vi här i Uppland har ett av de
äldsta, största och mest ansedda folkmusikevenemangen i Sverige – Oktoberstämman.
Har du idéer eller speciella önskemål om vår verksamhet, kontakta då någon i styrelsen.
Allra bäst är naturligtvis om du kommer till årsmötet och där gör din röst hörd.
Styrelsen

Årsmöte med Uplands spelmansförbund 25 mars 2018

Resultat- och balansrapport 2017 Kallelse till
Uplands Spelmansförbunds årsmöte 2018
söndag 25 mars kl 11.00 i Fyrisgården, Svartbäcksgatan 58 Uppsala.
Vi inleder dagen klockan 11.00 med ett föredrag av Peo Österholm gällande nya rön om nyckelharpan
i norra Uppland. Därefter bli det fika med smörgås åtföljt av årsmötesförhandlingar.
När dessa är avslutade övergår vi till ett gemensamt allspel. Beräknad stopptid är satt till cirka
kl 15.30. Glöm inte att vi den här dagen har övergått till sommartid.
Till årsmötet hörande handlingar finns tillgängliga på förbundets hemsida
www.uplandsspel.se och kommer även att finnas i möteslokalen på mötesdagen.
Välkomna! /Styrelsen

USF årsmöte kallelse 2018

USF verksamhetberättelse 2017

Verksamhetsplan för 2018

Resultat och Balansräkning 2017