Spelträffar hösten 2018 på Ringhem

Kom och spela på våra två spelträffar på Ringhem i höst! De äger rum söndagen den 30 september kl 18-21 respektive söndagen den 25 november kl 18-21.Tag gärna med Dig något att förtära i den obligatoriska fikapausen. För den som aldrig tidigare medverkat i en spelträff på Ringhem kan jag berätta att lokalen ligger på Gamla Uppsalagatan 21 i Uppsala. Nya och gamla spelglada Uplandsspelmän och -kvinnor är hjärtligt välkomna att ha lite kul tillsammans!
Peder Jeppsson, suppleant i USF styrelse.
PS. Missa inte höstens stora speltillfälle Oktoberstämman lördagen den 27 oktober – som vanligt på UKK! Se program under Oktoberstämman! DS.

Nya funktionärer och styrelsemedlemmar till USF!!!

Speciellt stort är behovet just nu av en valberedning. För att undvika svågerpolitik och vänskapskorruption och annat tråkigt är det viktigt att inte styrelsen utser valberedning utan att de personer som ingår i valberedningen är fristående från styrelsen och representerar medlemmarna.
USF saknar f n en valberedning inför vårens föreningsmöte, då några nya styrelsemedlemmar skall väljas. Du som har ett brett kontaktnät inom USF och som vill hjälpa oss att både bibehålla och utveckla föreningens verksamhet, kontakta någon av oss i styrelsen och erbjud Dina tjänster.
Peder Jeppsson, suppleant i USF styrelse

Hej folkmusikvänner i Uplands Spelmansförbund.

Som medlem i vårt spelmansförbund får du tidningen Uplandsspelmannen och SSRs tidning
Spelmannen 4 gånger om året. Du kan också fördelaktigt försäkra ditt instrument.
Med ditt medlemsskap säkrar Du också att vi här i Uppland har ett av de
äldsta, största och mest ansedda folkmusikevenemangen i Sverige – Oktoberstämman.
Har du idéer eller speciella önskemål om vår verksamhet, kontakta då någon i styrelsen.
Allra bäst är naturligtvis om du kommer till årsmötet och där gör din röst hörd.
Styrelsen

Årsmöte med Uplands spelmansförbund 25 mars 2018

Resultat- och balansrapport 2017 Kallelse till
Uplands Spelmansförbunds årsmöte 2018
söndag 25 mars kl 11.00 i Fyrisgården, Svartbäcksgatan 58 Uppsala.
Vi inleder dagen klockan 11.00 med ett föredrag av Peo Österholm gällande nya rön om nyckelharpan
i norra Uppland. Därefter bli det fika med smörgås åtföljt av årsmötesförhandlingar.
När dessa är avslutade övergår vi till ett gemensamt allspel. Beräknad stopptid är satt till cirka
kl 15.30. Glöm inte att vi den här dagen har övergått till sommartid.
Till årsmötet hörande handlingar finns tillgängliga på förbundets hemsida
www.uplandsspel.se och kommer även att finnas i möteslokalen på mötesdagen.
Välkomna! /Styrelsen

USF årsmöte kallelse 2018

USF verksamhetberättelse 2017

Verksamhetsplan för 2018

Resultat och Balansräkning 2017