Hej folkmusikvänner i Uplands Spelmansförbund.

Efter mångas önskemål ska vi återuppta våra spelövningar i förbundet. De kommer att
förläggas till Fyrisgården i Uppsala – en plats med betydligt bättre möjligheter till samspel
än fallet är med Ringhem, där vi i första hand samlar noter, böcker, medlemstidningar och
annat material värt att bevara. Våra styrelsemöten håller vi också i den lokalen.
En söndag i månaden mellan kl 13.00 och 15.30 samlas vi nu i Fyrisgården för att spela
och umgås under lättsamma former. Första träffen blir redan den 18 februari! Därefter enligt
bifogat program med vägbeskrivning.
Som medlem i vårt spelmansförbund får du tidningen Uplansspelmannen och SSRs tidning
Spelmannen 4 gånger om året. Möjlighet att fördelaktigt kunna försäkra ditt instrument.
Du är också en av alla som med ditt medlemsskap ser till att vi här i Uppland har ett av de
äldsta, största och mest ansedda folkmusikevenemang i Sverige – Oktoberstämman.
I år kommer vi också att lägga ner mer arbete på att genomföra Disastämman i Gamla
Uppsala. Boka redan nu lördagen 2 juni och sprid detta datum till alla spelmän och övriga
folkmusikvänner du känner.
Har du idéer eller speciella önskemål om vår verksamhet, kontakta då någon i styrelsen.
Allra bäst är naturligtvis om du kommer till årsmötet och där gör din röst hörd.
Styrelsen

Årsmöte med Uplands spelmansförbund 25 mars 2018

Resultat- och balansrapport 2017 Kallelse till
Uplands Spelmansförbunds årsmöte 2018
söndag 25 mars kl 11.00 i Fyrisgården, Svartbäcksgatan 58 Uppsala.
Vi inleder dagen klockan 11.00 med ett föredrag av Peo Österholm gällande nya rön om nyckelharpan
i norra Uppland. Därefter bli det fika med smörgås åtföljt av årsmötesförhandlingar.
När dessa är avslutade övergår vi till ett gemensamt allspel. Beräknad stopptid är satt till cirka
kl 15.30. Glöm inte att vi den här dagen har övergått till sommartid.
Till årsmötet hörande handlingar finns tillgängliga på förbundets hemsida
www.uplandsspel.se och kommer även att finnas i möteslokalen på mötesdagen.
Välkomna! /Styrelsen

USF årsmöte kallelse 2018

USF verksamhetberättelse 2017

Verksamhetsplan för 2018

Resultat och Balansräkning 2017

Kom till våra nya spelträffar med början nu på söndag 18 februari 13.00 på Fyrisgården.

Uplands Spelmansförbund inbjuder dig till
USF SPELTRÄFFAR
En gång i månaden på söndagar mellan 13-15.30 träffas
vi för att spela tillsammans. Ingen föranmälan, ingen
kostnad, alla instrument och spelkunskaper välkomna.

När: Söndag 18 februari – klockan 13-15.30
Söndag 25 mars – träffas vi och spelar efter årsmötet (se separat kallelse)
Söndag 29 april – klockan 13-15.30
Söndag 27 maj – klockan 13-15.30
Var: Fyrisgården, Svartbäcksgatan 58, 753 33 Uppsala
Lördag 2 juni klockan 13-16 – Terminens avslut firar vi på Disastämman,
som anordnas i förbundets regi i år (se separat annons).
Hoppas vi ses! Ta med ett gott humör, eget fika och innerskor.
Sara Engman med USF Styrelse
Fyrisgården ligger mitt emot OKQ8 macken på Svartbäcksgatan, vid Gröna Spången över
Fyrisån. Buss 8 och 10 stannar nära – busshållplats Svartbäckens Vårdcentral. Parkering
finns.
Inbjudan till Spelträffar Webbsida VT2018