Uplandsspelmannens nästa nummer…

…är mycket försenat och för närvarande skjutet på framtiden. Vi beklagar. Finns det någon medlem i USF, redigeringskunnig och med skrivklåda, som kan tänka sig att tillfälligt rycka in och hjälpa vår redaktör, är vi tacksamma. Vänd Dig då till någon i styrelsen, företrädesvis vår ordförande Jacob Höglund.
Styrelsen

USF:s styrelse och funktionärer 2021

USF:s ordinarie föreningsmöte (årsmöte) ägde rum söndagen den 21 mars på Zoom.

Efter val enligt stadgarna består 2021 års styrelse av:

Jacob Höglund, ordförande. ordf@uplandsspel.se

Sara Engman, ledamot, vice ordförande.

Ewa Fogelfors, ledamot, kassör. kassor@uplandsspel.se

Sture Hogmark, ledamot, sekreterare. sekreterare@uplandsspel.se

Peder Jeppsson, ledamot, webmaster. webmaster@uplandsspel.se

Fredrik Rådman, suppleant.

Henning Andersson, suppleant.

Övriga funktionärer i Uplands spelmansförbund:

Valberedning: Erika Lindgren Liljenstolpe, Kristin Sahlström.

Revisorer: Bo Lindström,Tommy Lindholm. Suppleant: Lars Göran Josefsson.

Redaktör för Uplandsspelmannen: Anna Lindgren Dahlin. redaktion@uplandsspel.se

Webmaster: Peder Jeppsson. webmaster@uplandsspel.se

Spelledare: Erika Lindgren Liljenstolpe, Robert Larsson.

Notfogde: Niklas Willén. notfogde@uplandsspel.se

Arkivarie: Anders Sjöberg.

Fanbärare: Torsten Andersson, Robert Larsson.

Oktoberstämmokommitté: Josefin Berglund, Sture Hogmark, Peo Österholm, Gunnar Vegerfors, Jan Stenlid.

USF Styrelse

Nu är det dags igen…

…att betala medlemsavgift och instrumentförsäkring!
Vuxen: 300 kr/år inkl. Uplandsspelmannen och Spelmannen.
Ungdom t o m 25 år 150 kr/år med papperstidningar.
Ungdom t o m 25 år 80 kr/år med Uplandsspelmannen enbart som .pdf.
PlusGiro 38 42 76-2 eller Swish 1236033856, helst före den sista januari 2021.
Villkoren för instrumentförsäkringen hittar Du under  fliken Medlem här på hemsidan.
MVH Styrelsen
PS. Detaljerad information finns också i senaste numret av Uplandsspelmannen (2020 3-4). DS.

Hej folkmusikvänner i Uplands Spelmansförbund.

Som medlem i vårt spelmansförbund får du vår tidning Uplandsspelmannen. Du är också automatiskt medlem i Sveriges Spelmäns Riksförbund och erhåller SSR:s tidning Spelmannen 4 gånger om året. Du kan också fördelaktigt försäkra ditt instrument genom oss.
Med ditt medlemskap säkrar Du också att vi här i Uppland har ett av de
äldsta, största och mest ansedda folkmusikevenemangen i Sverige – Oktoberstämman.
Har du idéer eller speciella önskemål om vår verksamhet, kontakta då någon i styrelsen.
Allra bäst är naturligtvis om du kommer till årsmötet och där gör din röst hörd.
Styrelsen