Vår tidning Uplandsspelmannen…

…behöver en ny redaktör. Finns det någon medlem i USF som kan tänka sig att axla ansvaret för Uplandsspelmannen är vi alla, medlemmar som styrelse, tacksamma. Vänd Dig då till någon i styrelsen, företrädesvis vår ordförande Jacob Höglund.
Styrelsen

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *