USF:s styrelse och funktionärer 2021

USF:s ordinarie föreningsmöte (årsmöte) ägde rum söndagen den 21 mars på Zoom.

Efter val enligt stadgarna består 2021 års styrelse av:

Jacob Höglund, ordförande. ordf@uplandsspel.se

Sara Engman, ledamot, vice ordförande.

Ewa Fogelfors, ledamot, kassör. kassor@uplandsspel.se

Sture Hogmark, ledamot, sekreterare. sekreterare@uplandsspel.se

Peder Jeppsson, ledamot, webmaster. webmaster@uplandsspel.se

Fredrik Rådman, suppleant.

Henning Andersson, suppleant.

Övriga funktionärer i Uplands spelmansförbund:

Valberedning: Erika Lindgren Liljenstolpe, Kristin Sahlström.

Revisorer: Bo Lindström,Tommy Lindholm. Suppleant: Lars Göran Josefsson.

Redaktör för Uplandsspelmannen: Anna Lindgren Dahlin. redaktion@uplandsspel.se

Webmaster: Peder Jeppsson. webmaster@uplandsspel.se

Spelledare: Erika Lindgren Liljenstolpe, Robert Larsson.

Notfogde: Niklas Willén. notfogde@uplandsspel.se

Arkivarie: Anders Sjöberg.

Fanbärare: Torsten Andersson, Robert Larsson.

Oktoberstämmokommitté: Josefin Berglund, Sture Hogmark, Peo Österholm, Gunnar Vegerfors, Jan Stenlid.

USF Styrelse

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *