Rapport från årsmötet

Årsmötet inleddes med ett mycket trevligt föredrag om Hultkläppen av Dr. Thomas von Wachenfeldt.

DSCF5598

Därefter berättade Claes Enwall om arbetet med Hjort-Andersfilmen.

DSCF5599

På årsmötet valdes Henning Andersson som ny suppleant i styrelsen och Anders Liljefors och Bo Larsson valdes till Hedersmedlemmar i Uplands spelmansförbund med motivieringen ”För att under ett helt spelmansliv med stor ödmjukhet och generositet vårdat, utvecklat och förmedlat den Upländska folkmusiken till kommande generationer”

Därefter drog spelandet igång! Tack Gåsandersbygdens spelmanslag för ett kanonbra värdskap för årsmötet!

DSCF5601

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *