In memoriam Bo Larsson, Björklinge


Det är med sorg vi nåtts av budet att Riksspelman Bo ”Bosse” Larsson, Björklinge, somnat in efter en längre tids sjukdom. Bosse var sin tids främsta bärare av traditionen och låtskatten efter sin farbror Leonard Vikstalasse Larsson och han hade också i övrigt en djup kunskap allmänt om Uppländsk folkmusik med betoning på låtar från sin egen hembygd i trakterna av Björklinge. Det går inte att överskatta Bosses betydelse som förmedlare och traditionsbevarare. Många är de som har att tacka honom för vad de kan idag. Vi kommer via inspelningar och skivor att kunna fortsätta att inspireras av honom även i framtiden men vi kommer att sakna hans person, spel och underfundiga humor. Uplands spelmansförbund har förlorat en förgrundsgestalt, må hans minne leva länge.

Styrelsen

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *