Hej folkmusikvänner i Uplands Spelmansförbund.

Efter mångas önskemål ska vi återuppta våra spelövningar i förbundet. De kommer att
förläggas till Fyrisgården i Uppsala – en plats med betydligt bättre möjligheter till samspel
än fallet är med Ringhem, där vi i första hand samlar noter, böcker, medlemstidningar och
annat material värt att bevara. Våra styrelsemöten håller vi också i den lokalen.
En söndag i månaden mellan kl 13.00 och 15.30 samlas vi nu i Fyrisgården för att spela
och umgås under lättsamma former. Första träffen blir redan den 18 februari! Därefter enligt
bifogat program med vägbeskrivning.
Som medlem i vårt spelmansförbund får du tidningen Uplansspelmannen och SSRs tidning
Spelmannen 4 gånger om året. Möjlighet att fördelaktigt kunna försäkra ditt instrument.
Du är också en av alla som med ditt medlemsskap ser till att vi här i Uppland har ett av de
äldsta, största och mest ansedda folkmusikevenemang i Sverige – Oktoberstämman.
I år kommer vi också att lägga ner mer arbete på att genomföra Disastämman i Gamla
Uppsala. Boka redan nu lördagen 2 juni och sprid detta datum till alla spelmän och övriga
folkmusikvänner du känner.
Har du idéer eller speciella önskemål om vår verksamhet, kontakta då någon i styrelsen.
Allra bäst är naturligtvis om du kommer till årsmötet och där gör din röst hörd.
Styrelsen

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *