Föreningsmötet den 5 september 2018

Vid det extra föreningsmötet den 5 september 2018 valdes enhälligt Ewa Fogelfors och Jacob Höglund till ledamöter i styrelsen. Vid det därefter följande konstituerande styrelsemötet utsågs Ewa till föreningens kassör.
Peder Jeppsson, suppleant i USF styrelse.

2 thoughts on “Föreningsmötet den 5 september 2018”

  1. Ingrid Vedin

    Hej
    Varför har inte vi medlemmar i föreningen fått reda på att det skulle vara ett föreningsmöte ?
    Det finns ju maillistor ! Varför kallades inte alla till möte ?
    Jag har absolut inget mot utfallet; Ewa och Jacob är ju toppen att vara med i styrelsen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *