Årsmöte med Uplands spelmansförbund 25 mars 2018

Kallelse till
Uplands Spelmansförbunds årsmöte 2018
söndag 25 mars kl 11.00 i Fyrisgården, Svartbäcksgatan 58 Uppsala
Vi inleder dagen klockan 11.00 med ett föredrag
av Peo Österholm gällande nya rön om nyckelharpan
i norra Uppland. Därefter bli det fi ka
med smörgås åtföljt av årsmötesförhandlingar.
När dessa är avslutade övergår vi till ett gemensamt
allspel. Beräknad stopptid är satt till cirka
kl 15.30. Glöm inte att vi den här dagen har övergått
till sommartid.
Till årsmötet hörande handlingar fi nns tillgängliga
på förbundets hemsida
www.uplandsspel.se
och kommer även att fi nnas i möteslokalen på
mötesdagen.
Välkomna!
Styrelsen
USF årsmöte kallelse 2018

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *