Förbundsmötet/årsmötet 2021

USF:s förbundsmöte/årsmöte äger rum söndagen den 21 mars kl 15.00-18.00 på Zoom (via Internet). Länken till Zoom är lösenordsskyddad och lösenordet är samma som det som Du använder för att läsa Uplandsspelmannen på hemsidan och står angivet på sidan två (2) i de senaste utgåvorna av tidningen. Du kommer till förbundsmöteslänken här.

Dagordningen för det ordinarie årsmötet kan Du ta del av här. Den finns även att läsa i förbundets stadgar på annan plats på hemsidan.

Genom att klicka på de blåmarkerade orden kan Du ta del av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse för 2020 samt verksamhetsplanen och budgeten för 2021.

Hjärtligt välkommen att delta i mötet!

Styrelsen

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *