Förstämma till oktoberstämman

Förstämma vanligen fredagen före Oktoberstämman. Tidpunkt och plats meddelas senare.