Förstämma till oktoberstämman

Förstämma 28/10 på V-Dala från 18.00.