Förstämma till oktoberstämman

Förstämma 26/10 kl 18.30 på V-Dala nation.
Buskspel, dans, spellista, servering, mm. Inträde.