Förstämma till oktoberstämman

Förstämma på V-Dala Nation

27 oktober kl.18.00 på V-Dala nation
Spel till dans med V-Dala spelmanslag och Stockholms spelmanslag
Dansutlärning – Spellista – Buskspel – Fika

Studenter: 80kr – Övriga: 100 kr