Medlem

Bli medlem i Uplands Spelmansförbund!

Som medlem i Uplands Spelmansförbund får du förbundets tidning Uplandsspelmannen i din brevlåda 4 gånger om året. Du får även tidningen Spelmannen (Sveriges Spelmäns Riksförbunds medlemstidning) – även denna 4 gånger per år.

För att bli medlem så betalar du in medlemsavgiften på vårt plusgirokonto 384276-2. Du kan även swisha till 123 603 38 56. Ange namn, efternamn och adress vid betalning.

Du måste också kontakta vår kassör och lämna följande information: Namn, Adress, telefonnr, e-postadress, födelsedatum, instrument, ev. spelgrupp.

Vill du göra adressändring eller ändra andra uppgifter, kan du mejla vår kassör.

OBS! Medlemsavgifter har ökats i linje med SSRs ökning.

Ordinarie medlemsavgiften, där tryckt medlemstidning ingår, är:
– 300 kronor/år för vuxna.
– 150 kronor/år för ungdomar upp till 25 år.

Och som en tillfällig möjlighet för ungdomar att gå med i föreningen:
– 80 kronor/år för ungdomar upp till 25 år (utan tryckt medlemstidning).

Om du har frågor kring medlemskapet kontakta vår kassör.

USF och personuppgiftslagen