Styrelsen 2017

Ordf. Sara Engman

ordf@uplandsspel.se

Kassör Sakıp Murat Yalçın

kassor@uplandsspel.se

Suppleant Henning Andersson

henning@dimmaswe.com

Valberedning Jakob Höglund

jhglund@gmail.com

Styrelseledamot Lisa Chambers

lisachambers22@gmail.com

Webmaster Örjan Berglund

webmaster@uplandsspel.se

Sekreterare Sture Möllerman

Sekreterare Sture Möllerman mollerman@telia.com Tel. 070-438 64 15

Suppleant Christer Ohlsén

christer.ohlsen@gmail.com

Redaktör Anna Lindgren

redaktion@uplandsspel.se

Tel. 070-8265823