Category Archives: Uncategorized

EPTU på V-Dala nation 23/1

17.30 Dörrarna öppnar                                              Inträde:

17:45 Danskurs prova-på                                          Studerande 80 kr

19.00 Konsert med Lena Jonsson Trio                     Ordinarie 100 kr

20.10 Dans till V-Dala spelmanslag                           Barn 0-18 år Gratis

21.00 Dans till Lena Jonsson Trio                              Ej krav på nationskort

22:00 Fortsatt danskväll till öppen spellista             Ingång från Sysslomansgatan

Plats finns för spontant jamm!

Cafeet är öppet under kvällen. Baguetter och fika kommer finnas till försäljning!

Mer information…

 

Vinterstämman på ESI i Tobo

Vinterstämman på Eric Sahlström Institutet i Tobo äger rum lördagen den 1 februari kl 13-22.

o Allspel kl 14 med Tobogubben, Masbovalsen, Vagnshusschottis och Ridmarsch e Jernberg.

o Spellista med dans, fika och soppservering till ca kl 19.

o Hedersgäst är Torbjörn Näsbom

o Fri entré!!!

o För mer information se Vinterstämman i Tobo

Arrangörer: Eric Sahlström Institutet, USF och Kulturens bildningsförbund

Medlemsavgift och försäkring för 2020


Nu är det dags att betala medlemsavgiften och instrumentförsäkringen 2020

Medlemsavgiften för 2020 är:
o För vuxen över 25 år 300 kr/år
o För ungdom under 25 år 150 kr/år med papperstidning
o För ungdom under 25 år 80 kr/år utan papperstidning (enbart digital tidning på USF:s hemsida).

Betala före den 31 januari så missar Du inte någon tidning!
Betala till plusgironr. 384276-2 eller Swisha till 1236033856.
Kom ihåg att skriva namn och adress så att kassören kan identifiera Dig!!!

Den omfattande instrumentförsäkringen för medlemmar i USF betalar Du också före den 31 januari 2020.
Du finner mer information om premier m m på: Försäkringspremier m m och i Uplandsspelmannen 2019-4.

Kassören önskar att Du betalar försäkringen separat till Plusgironr. 384276-2 eller Swish:1236033856.

2019 års styrelse

USF:s ordinarie föreningsmöte (årsmöte) ägde rum söndagen den 31 mars på Ringhem och attraherade 12 medlemmar. Efter avklarat möte fikade vi och spelade ett par timmar.

Efter val enligt stadgarna och styrelsens konstituerande möte består 2019 års styrelse av:

Jacob Höglund, ordförande. ordf@uplandsspel.se

Sara Engman, ledamot, vice ordförande.

Ewa Fogelfors, ledamot, kassör. kassor@uplandsspel.se

Sture Hogmark, ledamot, sekreterare.

Fredrik Rådman, ledamot.

Henning Andersson, suppleant.

Peder Jeppsson, suppleant, webmaster. webmaster@uplandsspel.se

Övriga funktionärer i Uplands spelmansförbund:

Valberedning: Erika Lindgren Liljenstolpe.

Revisorer: Bo Lindström, Tommy Lindholm. Suppleant Hans Liljeqvist.

Redaktör för Uplandsspelmannen: Anna Lindgren Dahlin. redaktion@uplandsspel.se

Webmaster: Peder Jeppsson. webmaster@uplandsspel.se

Spelledare: Erika Lindgren Liljenstolpe, Robert Larsson.

Notfogde: Benny Pettersson. notfogde@uplandsspel.se

Arkivarie: Anders Sjöberg.

Fanbärare: Torsten Andersson, Christer Olsén.

Oktoberstämmokommitté: Josefin Berglund, Sture Hogmark, Jacob Höglund, Peo Österholm.

 

Mer information kommer med det justerade protokollet från mötet.

USF Styrelse