Author: Peder Jeppsson

Spelträffar på Ringhem VT 2019…

…äger enligt planerna rum som vanligt på söndagar klockan 18 – 21 enligt följande schema:
Söndagen den 27 januari, söndagen den 24 februari och söndagen den 28 april.
Medtag kaffe, frukt o dyl enligt eget önskemål för den obligatoriska pausen på mitten.
Söndagen den 31 mars kombinerar vi med årets föreningsmöte (årsmöte), preliminärt äger detta rum kl 15-16.
Spelning så länge vi orkar direkt efter årsmötesförhandlingarna!

Reservera ovanstående tider redan nu.

USF styrelse

Nya funktionärer och styrelsemedlemmar till USF!!!

Speciellt stort är behovet just nu av en valberedning. För att undvika svågerpolitik och vänskapskorruption och annat tråkigt är det viktigt att inte styrelsen utser valberedning utan att de personer som ingår i valberedningen är fristående från styrelsen och representerar medlemmarna.
USF saknar f n en valberedning inför vårens föreningsmöte, då några nya styrelsemedlemmar skall väljas. Du som har ett brett kontaktnät inom USF och som vill hjälpa oss att både bibehålla och utveckla föreningens verksamhet, kontakta någon av oss i styrelsen och erbjud Dina tjänster.
Peder Jeppsson, suppleant i USF styrelse