Author: Peder Jeppsson

Oktoberstämman 2020 är inställd

I samråd med vår medarrangör UKK beslutade styrelsen för Uplands spelmansförbund igår (3/9) enhälligt att ställa in årets Oktoberstämma.

Enkelt uttryckt finns två skäl för beslutet.

Folkhälsomyndigheten har till dags dato inte lättat på sina restriktioner när det gäller publika evenemang för konsertverksamheter, vilket betyder att UKK idag inte kan härbärgera Oktoberstämman. Hela programmet är drygt 12 timmar långt och var planerat att innefatta flera stora konserter och spelningar med mer än 500 deltagare (åhörare + spelmän). En förhöjd smittorisk skulle dessutom ha varit uppenbar under våra danser, kurser i små rum, i köerna till restaurang, öl- och kaffebarer mm.

Det andra skälet är att både anställda på UKK och Planeringskommittén för Oktoberstämman tillsammans med USF styrelse behöver minst sex veckor för att organisera sin personal respektive sina funktionärer för ett evenemang av Oktoberstämmans storlek.

Vårt firande av 75-årsjubileet för USF och Oktoberstämman skjuts upp till 2021 då Oktoberstämman äger rum 30 oktober.

Just nu känns det tungt, men snart suger vi tag i planeringen av nästa års stämma med tillförsikt. Programmet för 2021 kommer säkert  inte att avvika särskilt mycket från det vi hade planerat för i år.

Hjärtligt välkomna till UKK 30/10 2021!

Sture Hogmark, sekreterare för USF

2020 års styrelse

USF:s ordinarie föreningsmöte (årsmöte) ägde rum onsdagen den 18 mars på Ringhem.

Efter val enligt stadgarna består 2020 års styrelse av:

Jacob Höglund, ordförande. ordf@uplandsspel.se

Sara Engman, ledamot, vice ordförande.

Ewa Fogelfors, ledamot, kassör. kassor@uplandsspel.se

Sture Hogmark, ledamot, sekreterare.

Fredrik Rådman, ledamot.

Henning Andersson, suppleant.

Peder Jeppsson, suppleant, webmaster. webmaster@uplandsspel.se

Övriga funktionärer i Uplands spelmansförbund:

Valberedning: Erika Lindgren Liljenstolpe.

Revisorer: Bo Lindström, Tommy Lindholm. Suppleant Hans Liljeqvist.

Redaktör för Uplandsspelmannen: Anna Lindgren Dahlin. redaktion@uplandsspel.se

Webmaster: Peder Jeppsson. webmaster@uplandsspel.se

Spelledare: Erika Lindgren Liljenstolpe, Robert Larsson.

Notfogde: Benny Pettersson. notfogde@uplandsspel.se

Arkivarie: Anders Sjöberg.

Fanbärare: Torsten Andersson, Christer Olsén.

Oktoberstämmokommitté: Josefin Berglund, Sture Hogmark, Peo Österholm, Gunnar Vegerfors, Jan Stenlid, Henrik Eriksson.

Mer information kommer med det justerade protokollet från mötet.

USF Styrelse

Medlemsavgift och försäkring för 2020


Nu är det dags att betala medlemsavgiften och instrumentförsäkringen 2020

Medlemsavgiften för 2020 är:
o För vuxen över 25 år 300 kr/år
o För ungdom under 25 år 150 kr/år med papperstidning
o För ungdom under 25 år 80 kr/år utan papperstidning (enbart digital tidning på USF:s hemsida).

Betala före den 31 januari så missar Du inte någon tidning!
Betala till plusgironr. 384276-2 eller Swisha till 1236033856.
Kom ihåg att skriva namn och adress så att kassören kan identifiera Dig!!!

Den omfattande instrumentförsäkringen för medlemmar i USF betalar Du också före den 31 januari 2020.
Du finner mer information om premier m m på: Försäkringspremier m m och i Uplandsspelmannen 2019-4.

Kassören önskar att Du betalar försäkringen separat till Plusgironr. 384276-2 eller Swish:1236033856.