Author: Josefin Berglund

Eva Pettersson

Engagerad Eva redo för nästa steg

Eva Pettersson 008

I drygt 30 år har hon varit verksam i Uplands Spelmansförbunds styrelse, varav

de sista 19 som ordförande. Nu tackar Eva Pettersson för den här tiden och ser

fram emot att spela ännu mer. Kanhända börjar hon på en gitarrkurs.

Eva Pettersson är lite av en profil i folkmusiksammanhang. I många år har hon

synts flitigt både som aktiv spelman på stämmor och i Uplands

Spelmansförbunds styrelse, där hon blev medlem på 1980-talet. Några år senare

blev hon tillfrågad om att bli suppleant i styrelsen.

– Jag tänkte efter en stund – sedan sa jag ja, berättar hon.

Eva har även suttit med i Sveriges Spelmäns Riksförbund under 22 år och har

genom det uppdraget rest runt mycket i Sverige och lärt känna många spelmän.

Från åren i USF:s styrelse har hon många minnen, givetvis.

Vill du nämna något som du kommer att tänka på?

– Framför allt minns jag alla möten med människor. Jag minns hur jag har

representerat USF vid många spelmansstämmor, sålt många böcker och noter,

och även hunnit få bra kontakt med föreningens medlemmar genom att träffa

dem på stämmorna. Sen minns jag med glädje USF:s 50-årsjubileum i

Härkeberga 1995. Det var en sådan positiv anda där. Det blev en

spelmansstämma av det jubileet, och den stämman lever fortfarande. Och så

minns jag att vi i styrelsen, innan vi fick en stämmokommitté, lade mycket tid på

att organisera föreningens spelmansstämmor.

Framöver, när hon får lite mer tid efter åren som ordförande, ser Eva fram emot

att fortsätta att spela. Kanske ska hon till och med gå en gitarrkurs, säger hon.

– Att delta i stämmornas spelkurser har det tyvärr inte funnits tid till medan jag

har varit ordförande. Men nu..!

Vilka stämmor ser du fram emot att gå på i sommar?

– Österbystämman är alltid en ljusglimt, men i år hinner jag troligen inte dit.

Rappkallestämman i Västland – dit känner man sig alltid välkommen. Och så

Knutbystämman, och Vendel. Viksta – där känner man många. Och

Häveröstämman, den är trevlig. Jag försöker hinna med de flesta.

Nu får hon även mer tid till de båda torpen, dit hon gärna åker. Hon nämner ofta

naturen under samtalet om musiken, och tycker att de båda hör ihop på något

sätt.

– I naturen hämtar man kraft. Ibland har jag suttit på en sten vid mitt torp och

spelat ”Andakten” och känt att kraften har återvänt. Framöver kommer jag

förresten att få tid att öva in alla Eric Sahlströmlåtarna igen! säger hon och

skrattar.

Av: Anna Lindgren Dahlin

Profilen Eva Pettersson

Eva Pettersson 004
Aktuell: Spelar nyckelharpa i Tensta spelmanslag och Gås-Andersbygdens

spelmanslag. Aktiv i USF:s styrelse i ca 30 år, senast som ordförande i 19 år.

Musikaliska förebilder: ”Hasse Gille – min första harplärare! Hans sätt att

vara, humorn i allt och glimten i ögat. Anders Liljefors, en speciell, fin person

som är duktig på att lära ut låtar. Och Eric Sahlström förstås. Honom har jag

spelat med några gånger vid buskspelen på Vendelstämman. John Olsson är en

förebild på fiol. Jag har gått på hans kurser och han gjorde även mycket för

USF.”

Spelar gärna: Är allätare. ”I Tensta spelmanslag spelar vi mycket till dans,

danslåtar alltså, och det är nog vad jag gillar allra mest. Och så Sahlströmlåtar,

både av Eric och av Sture.”