Monthly Archives: april 2022

In memoriam Bo Larsson, Björklinge


Det är med sorg vi nåtts av budet att Riksspelman Bo ”Bosse” Larsson, Björklinge, somnat in efter en längre tids sjukdom. Bosse var sin tids främsta bärare av traditionen och låtskatten efter sin farbror Leonard Vikstalasse Larsson och han hade också i övrigt en djup kunskap allmänt om Uppländsk folkmusik med betoning på låtar från sin egen hembygd i trakterna av Björklinge. Det går inte att överskatta Bosses betydelse som förmedlare och traditionsbevarare. Många är de som har att tacka honom för vad de kan idag. Vi kommer via inspelningar och skivor att kunna fortsätta att inspireras av honom även i framtiden men vi kommer att sakna hans person, spel och underfundiga humor. Uplands spelmansförbund har förlorat en förgrundsgestalt, må hans minne leva länge.

Styrelsen

Uplands spelmansförbund

Som medlem i vårt spelmansförbund får du vår tidning Uplandsspelmannen. Du är också automatiskt medlem i Sveriges Spelmäns Riksförbund och erhåller SSR:s tidning Spelmannen 4 gånger om året. Du kan också fördelaktigt försäkra ditt instrument genom oss.
Med ditt medlemskap säkrar Du också att vi här i Uppland har ett av de
äldsta, största och mest ansedda folkmusikevenemangen i Sverige – Oktoberstämman.
Har du idéer eller speciella önskemål om vår verksamhet, kontakta då någon i styrelsen.
Allra bäst är naturligtvis om du kommer till årsmötet och där gör din röst hörd.
Styrelsen