Monthly Archives: oktober 2021

Spelträffarna på Ringhem

Spelträffar på Ringhem 2022
USF:s spelträffar på Ringhem fortsätter tisdagar kl 13-15.30 (ca) i jämna veckor. Nästa gång är alltså den 19 april.
Udda veckor organiserar Fyrisgillet spelet.
Hjärtligt välkomna alla spelhungriga folkmusiker på olika nivåer. Tag med kaffe/frukt el dyl för den lilla pausen.
USF:s styrelse