Monthly Archives: maj 2021

Uplandsspelmannens nästa nummer…

…är mycket försenat och för närvarande skjutet på framtiden. Vi beklagar. Finns det någon medlem i USF, redigeringskunnig och med skrivklåda, som kan tänka sig att tillfälligt rycka in och hjälpa vår redaktör, är vi tacksamma. Vänd Dig då till någon i styrelsen, företrädesvis vår ordförande Jacob Höglund.
Styrelsen