Monthly Archives: april 2020

Läget beträffande USFs spelmansstämmor under 2020

Det är mörka moln på folkmusikhimlen just nu. I skrivande stund (7 april) upptas större delen av nyhetsflödet i både radio och TV av coronakrisen, och inte ens våra mest erfarna epidemiologer vågar ge några löften om när faran kan vara över och vi har uppnått ”flockimmunitet”. Det kan bli redan till sommaren, först under hösten – eller i värsta fall inte förrän nästa år.

Disastämman i Uppsala planerad till 7/6 är inställd… Men:

Oktoberstämman på UKK 31/10 är inte inställd!

(gå in under Oktoberstämman för mer information!)

USF Styrelsen