Monthly Archives: januari 2020

EPTU på V-Dala nation 23/1

17.30 Dörrarna öppnar                                              Inträde:

17:45 Danskurs prova-på                                          Studerande 80 kr

19.00 Konsert med Lena Jonsson Trio                     Ordinarie 100 kr

20.10 Dans till V-Dala spelmanslag                           Barn 0-18 år Gratis

21.00 Dans till Lena Jonsson Trio                              Ej krav på nationskort

22:00 Fortsatt danskväll till öppen spellista             Ingång från Sysslomansgatan

Plats finns för spontant jamm!

Cafeet är öppet under kvällen. Baguetter och fika kommer finnas till försäljning!

Mer information…

 

Vinterstämman på ESI i Tobo

Vinterstämman på Eric Sahlström Institutet i Tobo äger rum lördagen den 1 februari kl 13-22.

o Allspel kl 14 med Tobogubben, Masbovalsen, Vagnshusschottis och Ridmarsch e Jernberg.

o Spellista med dans, fika och soppservering till ca kl 19.

o Hedersgäst är Torbjörn Näsbom

o Fri entré!!!

o För mer information se Vinterstämman i Tobo

Arrangörer: Eric Sahlström Institutet, USF och Kulturens bildningsförbund