Monthly Archives: september 2018

Spelträffar hösten 2018 på Ringhem

Kom och spela på våra två spelträffar på Ringhem i höst! De äger rum söndagen den 30 september kl 18-21 respektive söndagen den 25 november kl 18-21.Tag gärna med Dig något att förtära i den obligatoriska fikapausen. För den som aldrig tidigare medverkat i en spelträff på Ringhem kan jag berätta att lokalen ligger på Gamla Uppsalagatan 21 i Uppsala. Nya och gamla spelglada Uplandsspelmän och -kvinnor är hjärtligt välkomna att ha lite kul tillsammans!
Peder Jeppsson, suppleant i USF styrelse.
PS. Missa inte höstens stora speltillfälle Oktoberstämman lördagen den 27 oktober – som vanligt på UKK! Se program under Oktoberstämman! DS.

Nya funktionärer och styrelsemedlemmar till USF!!!

Speciellt stort är behovet just nu av en valberedning. För att undvika svågerpolitik och vänskapskorruption och annat tråkigt är det viktigt att inte styrelsen utser valberedning utan att de personer som ingår i valberedningen är fristående från styrelsen och representerar medlemmarna.
USF saknar f n en valberedning inför vårens föreningsmöte, då några nya styrelsemedlemmar skall väljas. Du som har ett brett kontaktnät inom USF och som vill hjälpa oss att både bibehålla och utveckla föreningens verksamhet, kontakta någon av oss i styrelsen och erbjud Dina tjänster.
Peder Jeppsson, suppleant i USF styrelse